S*x note


Đọc truyện ngôn tinhd sex noteTên truyện : S*x note

Editor : Tự Phong | Hà Hi

Nguồn: Kinzie

Số chương : 169

Thể loại: Ngôn tình sắc, siêu sắc,H ...
Văn án:

Tiêu Thanh Vũ nhặt được một quyển [sex note] (tương tự như Death note), chuẩn bị dùng trên người núi băng phó tổng giám đốc. Ngờ đâu dùng lầm cách cuối cùng lại bị đè.

1v1, mặt than xử nam công vs YD ngạo kiều thụ, hạ khắc thượng.

DANH SÁCH CHƯƠNG :
Pass : haanhcu

1234 (H)56789 (H)10 (H)11 (H)12 (H)

13 (H)14 (H) – 15 – 16 – 17 -18 – 19 – 20 – 21

22 (H) – 23 (H) – 24 (H) – 25 (H) – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 (H) – 31 (H)

 32 (H) – 33 (H) – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40

  41 – 42 (H) – 43 (H) – 44 (H) – 45 (H) – 46 (H) – 47 (H) – 48 (H) – 49

 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 (H)

60 (H) – 61 (H) – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 (H) – 70 (H)

71 (H) – 72 (H) – 73 (H) – 74 (H) – 75 (H) – 76 – 77

78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 (H) – 90 (H)

 91 (H) – 92 (H) – 93 (H) – 94 (H) – 95 (H) – 96 (H)

97 (H) – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107

108 – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 (H) – 115 (H)

116 (H) – 117 (H) – 118 (H) – 119 (H)  – 120 (H) – 121 (H) – 122 (H)

123 (H) – 124 (H) – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130

131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142

143 (H) – 144 (H) – 145 (H) – 146 (H) – 147 (H) – 148 (H)

149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 160

161 (H) – 162 (H) – 163 (H) – 164 (H) – 165 (H) – 166 (H)

167 (H) – 168 – 169

Hoàn Thành

Đôi lời từ editor: 

Truyện này thể loại gì thì mọi người nhìn tên cũng đều biết rồi. Truyện có nội dung, lên lên xuống xuống, tháo tháo mở mở, có nhắc đến nhiều cp, gần như là toàn dân BL.

Nhưng nó khác với những bộ H văn khác là nó dài những 169 chương  (;¬_¬). Quyết định làm truyện này cũng khá nông nổi, nhưng với tớ, HAC đi lên từ H văn thì tớ cũng sẽ kết thúc HAC bằng H văn.

Khi hoàn thành truyện này cũng là lúc tớ từ bỏ con đường edit, dù chẳng biết lúc nào truyện này nó mới hoàn *nhún vai* Thế nhé, mọi người đừng quan tâm đến mấy lời lảm nhảm linh tinh của tớ, tập trung chờ đợi theo dõi truyện thôi ^^~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hãy để lại cảm nhận của bạn ...