[ Audio truyện ] Tam Quốc Diễn Nghĩa - La Quán Trung (120 Hồi)

Truyen Audio - Tam Quoc Dien Nghia - La Quan Trung
Tam Quốc Diễn Nghĩa - La Quán Trung
"Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Sóng vùi dập hết anh hùng
Được, thua, phải, trái, thoắt thành không
Non xanh nguyên vẻ cũ
Mấy độ bóng tà hồng!
Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi
Đã quen nhìn thu nguyệt xuân phong
Một bầu rượu vui vẻ tương phùng.
Xưa nay bao nhiêu việc
Phó mặc nói cười suông"


Tam quốc diễn nghĩa còn có tên khác là Tam quốc, Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (220-280) theo phương pháp bảy thực ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu. Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc là : Tam quốc diễn nghĩa, Thủy hử, Tây du ký, Hồng lâu mộng.

Mời các bạn nghe truyện trực tiếp bằng cách click vào tên từng tiêu đề. Xin lưu ý nội dung truyện xem không khớp 100% so với truyện đọc vì của hai bản dịch khác nhau nhé !

Chúc các bạn nghe truyện vv .

Nội dung :